Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om källskatt för löntagare från utlandet 18.12.1995/1551

Se ändringsförslag RP 90/2021.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Lagens tillämpningsområde och skattetagare

På sådan löneinkomst för en löntagare från utlandet som enligt inkomstskattelagen (1535/92) är inkomst förvärvad i Finland betalas källskatt på löneinkomst enligt vad som stadgas i denna lag.

Källskatt på löneinkomst betalas i stället för de skatter som skall betalas enligt inkomstskattelagen och i stället för den försäkrades sjukförsäkringspremie. (13.12.2001/1265)

Källskatten på löneinkomst tillfaller staten.

1 a § (9.9.2016/779)

Tillämpning av andra lagar

Bestämmelser om det beskattningsförfarande och ändringssökande som ska tillämpas på betalare enligt denna lag finns i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

Bestämmelser om uppbörd av skatt enligt denna lag finns i lagen om skatteuppbörd (11/2018). (12.1.2018/37)

2 §

Definition av löntagare från utlandet

Med löntagare från utlandet avses vid tillämpningen av denna lag en fysisk person, om

1) han enligt inkomstskattelagen blir allmänt skattskyldig i Finland vid början av det arbete som avses i denna lag,

2) den penninglön som betalas till honom för arbetet uppgår till minst 5 800 euro i månaden under hela den tid det arbete som avses i denna lag pågår, (26.10.2001/903)

3) om han arbetar i uppgifter som kräver speciell sakkunskap, och

4) han inte är finsk medborgare och han inte har varit allmänt skattskyldig i Finland under de fem kalenderår som föregår det år då det arbete som avses i denna lag började.

Om en löntagare från utlandet arbetar som lärare vid ett finskt universitet, en finsk h...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.