Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förvaltningen av informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter (upphävt) 29.6.1995/932

Detta beslut har upphävts genom F 28.5.2015/690, som gäller fr.o.m. 1.6.2015.

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94) beslutat:

1 §

Tillämpningsområde

Detta beslut skall iakttas vid verkställigheten och tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 79/65 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen jämte ändringar till den del ärendet gäller det samordningsorgan och den nationella kommittén som avses i förordningen.

2 § (28.3.2003/258)

Samordningsorgan

Sådant samordningsorgan som avses i den i 1 § nämnda rådets förordning är i Finland forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi.

3 §

Kommissionen för informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för tre år i sänder för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i den i 1 § nämnda rådets förordning en kommission, vars uppgift är att

1) i Finland sköta de uppgifter som i den i 1 § nämnda rådets förordning åläggs den nationella kommittén, och

2) övervaka verksamheten inom informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter och lägga fram de förslag till utvecklande av systemet som den anser behövliga.

(3.9.1999/883)

Till kommissionen hör en ordförande och högst sju medlemmar, samtliga med en personlig suppleant. Kommissionens ordförande...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.