Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om utländska försäkringsbolag 17.3.1995/398

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

I AVDELNINGEN

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Tillämpningsområde

Utländska försäkringsbolag har rätt att bedriva försäkringsverksamhet i Finland så som föreskrivs i denna lag. (18.7.2008/525)

I fråga om utländska försäkringsbolags rätt att i Finland bedriva lagstadgad försäkringsverksamhet gäller dessutom vad som särskilt föreskrivs om detta. (18.7.2008/525)

Vad denna lag stadgar om utländska försäkringsbolag gäller på motsvarande sätt med dessa jämförbara utländska försäkringsföretag.

Vad som föreskrivs om utländska EES-tilläggspensionsanstalter i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) ska tillämpas på utländska EES-försäkringsbolag som bedriver tjänstepensionsverksamhet enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut. Ett ovan avsett försäkringsbolag kan vid gränsöverskridande överlåtelser vara överlåtande eller övertagande tilläggspensionsanstalt med iakttagande av vad som i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor föreskrivs om gränsöverskridande överlåtelser av tilläggspensionsarrangemang. (19.11.2021/973)

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) utländskt EES-försäkringsbolag ett utländskt försäkringsbolag som bedriver direkt försäkring eller återförsäkring och vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, (18.7.2008/525)

2) försäkringsbolag från tredjeland ett utländskt försäkringsbolag som bedriver direkt försäkring eller återför...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.