Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter 17.3.1995/355

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (28.3.2008/163)

Tillämpningsområde

Denna lag gäller tillämpningen av det mjölkkvotsystem som avses i kapitel III avsnitt III i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden), nedan rådets förordning, och kompletterande gemenskapslagstiftning.

2 § (22.12.2009/1475)

Behörig myndighet

Verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Landsbygdsverket kan i fråga om någon uppgift eller uppgiftskategori överföra uppgifter som hör till dess behörighet på närings-, trafik- och miljöcentralerna. Referenskvantiteten och den fettprocent som hör samman med referenskvantiteten (grundfettprocent) fastställs av den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

I landskapet Åland utför Statens ämbetsverk på Åland de uppgifter som enligt denna lag ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralerna.

3 § (13.4.2007/435)

Register

Landsbygdsverket godkänner mjölkuppköparna och för ett register där det införs uppgifter om fastställda referenskvantiteter, fettprocent och avgifter som skall betalas samt behövliga identifierings- och kontaktuppgifter i fråga om mjölkuppköpare och mjölkproducenter. På offentligheten för registeruppgifterna, utlämnandet av dem och a...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.