Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Skoltlag 24.2.1995/253

Se ändringsförslag RP 220/2020.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja levnadsförhållandena och utkomstmöjligheterna för skoltarna och inom skoltområdet samt att bevara och främja skoltkulturen.

I samband med åtgärder enligt denna lag skall särskild uppmärksamhet fästas vid att

1) skoltarnas naturnäringar och andra näringar och deras kultur främjas samt att näringsverksamheten görs mer mångsidig,

2) bostadsförhållandena samt boende- och arbetsmiljön förbättras,

3) lägenheterna utvecklas samt förblir i skoltarnas ägo och besittning,

4) naturresurserna används på ett hållbart sätt, den traditionella miljön bevaras samt att andra miljöaspekter beaktas, samt

5) att skoltområdet utvecklas i övrigt.

2 §

Skoltområdet

Åtgärder enligt denna lag vidtas för utvecklande av skoltområdet.

Med skoltområdet avses i denna lag det område som avgränsas

1) i öster av riksgränsen,

2) i söder av Luttojoki fram till Kattajärvi samt av en linje väster om Kattajärvi till Ruohojärvisjöarna och sydväst om dem till Kurupää samt vidare väster om Mattojärvi till Nanguvuonos västra ända, hela Keväjärviområdet inbegripet,

3) i väster av en linje längs Nanguvuono till nordspetsen av Tsharminiemi och därifrån till Palkissaari samt vidare öster om Kärppäsaari, Varttasaari, Koutukinsaari, Lihasaaret, Kuorpasaari, Pahtasalmensaaret och Pisteriniemi och norr om Naamajärvi lägenhet till Lammassaari i Siirinsalmi i Nitsijärvi och vidare till Rovaniemi i Iijärvi samt till gränsen mellan Enare och Utsjoki kommuner vid Tsoalmmavarri, samt

4) i norr av gränsen mellan Enare och Utsjoki kommuner.

2 a § (30.12.2015/1677)

Förhållande till Europeiska union...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.