Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om frivillig militärtjänst för kvinnor 17.2.1995/194

Se lagförslag RP 182/2021.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

En kvinna kan på ansökan antas till sådan frivillig militärtjänst som motsvarar beväringstjänsten (militärtjänst) enligt denna lag, om hon vid inträde i tjänst

1) är finsk medborgare,

2) har fyllt 18 men inte 30 år, samt

3) i fråga om sin hälsa och sina övriga personliga egenskaper är lämplig för militärtjänst.

(14.4.2000/365)

Försvarsministeriet beslutar årligen om antalet kvinnor som antas till militärtjänst.

Om de förutsättningar som avses i 1 mom. 3 punkten kan stadgas genom förordning.

2 § (5.3.2010/148)

Ansökan om militärtjänst ska sändas till den regionalbyrå inom vars område sökanden är bosatt. Regionalbyrån avgör ett ärende som gäller antagande till militärtjänst och förordnar personen till tjänstgöring.

Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet och förordnandet till tjänstgöring utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om frivillig militärtjänst för kvinnor 541/2013.

3 §

Militärtjänsten ordnas i samband med den i värnpliktslagen (1438/2007) föreskrivna beväringstjänsten och fullgörs på samma sätt som beväringstjänsten samt jämställs med den i alla avseenden, om inte något annat följer av 7 §. (8.5.2009/308)

Bestämmelser om kvinnors deltagande i frivilliga övningar och utbildning samt i annan frivilligverksamhet finns i lagen om frivilligt försvar (556/2007). (11.5.2007/558)

Försvarsministeriet kan meddela föreskrifter om de praktiska arrangemangen för militärtjänsten.

Se FSMf om försök med gemensam inkvartering för dem som fullgör beväringstjänst och dem som fullgör frivillig militärtjänst för kvinnor 80/2020.

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.