Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (upphävt) 8.12.1994/1100

Denna lag har upphävts genom L 15.3.2013/192, som gäller fr.o.m. 19.3.2013.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Tillämpningsområde

Vid verkställigheten av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik tillämpas denna lag till de delar det inte föreskrivs eller bestäms särskilt därom i Europeiska gemenskapens rättsakter.

2 §

Behörig myndighet

Den allmänna verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet, om inte något annat stadgas i lag eller bestäms med stöd av den om verkställigheten av den gemensamma jordbrukspolitiken. Jord- och skogsbruksministeriet är även den behöriga myndighet i medlemsstaten som avses i Europeiska gemenskapens rättsakter om Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik.

Jord- och skogsbruksministeriet kan för något ärende eller någon grupp av ärenden genom förordning överföra uppgifter som hör till dess behörighet enligt 1 mom. på någon annan myndighet som det utser inom sitt förvaltningsområde samt till en myndighet inom något annat förvaltningsområde, på villkor att det mellan jord- och skogsbruksministeriet och ministeriet i fråga avtalas särskilt om överföringen av uppgifter, uppgifternas omfattning och förfarandena i anslutning till detta. När uppgifter handhas kan producentsammanslutningar inom jordbruks- eller trädgårdsbranschen anlitas vid behov. I fråga om kontroller av produktion och produkter och registerföringsuppgifter kan utöver myndigheter anlitas också andra privaträttsliga sammanslutningar inom jordbruksbranschen. (4.4.2003/273)

Landsbygdsverket utgör det utbet...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.