Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om bostadsrättsföreningar 28.11.1994/1072

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Tillämpningsområde

Med bostadsrättsförening avses en sammanslutning vars syfte är att utan att ge vinst erbjuda sina medlemmar möjlighet till boende genom att överlåta bostadsrätter enligt lagen om bostadsrättsbostäder (650/90) i ett eller flera hus som ägs av föreningen.

En bostadsrättsförening kan även idka verksamhet eller vara delägare eller medlem i annan sammanslutning vars syfte är att producera tjänster i anslutning till verksamhet som avses i 1 mom.

2 §

Medlemmarnas ansvar

Medlemmarna i en bostadsrättsförening svarar inte personligen för föreningens förpliktelser.

En medlem får inte i stadgarna utöver skyldighet att betala bostadsrättsavgift och bruksvederlag åläggas annan betalningsskyldighet än skyldighet att erlägga medlemsavgift.

2 kap

Bildande av föreningar

3 §

Stiftelseurkund

När en bostadsrättsförening bildas skall en stiftelseurkund uppsättas, och till den skall fogas stadgar för föreningen. Stiftelseurkunden skall dateras och undertecknas av stiftaren eller stiftarna. Fysiska personer som bildar en förening skall vara myndiga.

4 §

Stadgar och namn

I bostadsrättsföreningens stadgar ska nämnas

1) föreningens namn,

2) den kommun i Finland som är föreningens hemort,

3) medlemmarnas skyldighet att betala medlemsavgifter till föreningen,

4) grunderna för hur bruksvederlaget bestäms,

5) antalet styrelsemedlemmar och vid behov antalet revisorer och verksamhetsgranskare i föreningen eller deras maximi- och minimiantal samt mandattid,

6) föreningens räkenskapsperiod, samt

7) sättet och tiden för kallelse till föreningsmöte.

(22.12.2009/1607)

Bostadsrättsföreningens namn sk...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.