Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Arkivlag 23.9.1994/831

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller följande arkivbildare:

1) statliga ämbetsverk, inrättningar, domstolar och andra lagskipningsorgan samt andra statliga myndigheter,

2) kommunala myndigheter och organ samt välfärdsområdens och välfärdssammanslutningars myndigheter och organ, (29.6.2021/658)

3) Finlands Bank, Folkpensionsanstalten, andra självständiga offentligrättsliga inrättningar och i universitetslagen (558/2009) avseddsa stiftelseuniversitet. (24.7.2009/561)

4) statens, välfärdsområdenas och kommunernas affärsverk, (29.6.2021/658)

5) ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar samt

6) andra samfund, organ och personer när de utför ett offentligt uppdrag enligt lagar och förordningar eller bestämmelser som meddelats med stöd av dem, till den del det som en följd av uppdraget uppkommer handlingar som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). (21.5.1999/689)

På riksdagen, riksdagens justitieombudsmans kansli, statens revisionsverk och forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor tillämpas dock endast 6 och 7 § samt 8 § 1 och 2 mom. (23.11.2007/1067)

Om republikens presidents arkiv stadgas särskilt.

Statsrådet och ministerierna utgör en arkivbildare. (19.12.2014/1138)

Se L om republikens presidents kansli 100/2012 84 § och RPf om republikens presidents arkiv 151/2015.

2 §

På den evangelisk-lutherska kyrkans arkiv tillämpas vad som stadgas i kyrkolagen.

På myndigheter i landskapet Åland tillämpas vad som stadgas i landskapslagarna och vad som stadgas eller bestäms med stöd av dem. Denna lag tillämpas dock på statliga...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.