Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om försäkringsavtal 28.6.1994/543

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (22.8.2019/950)

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på andra försäkringar än lagstadgade försäkringar.

Lagen tillämpas dock på försäkringar enligt trafikförsäkringslagen (460/2016) och patientförsäkringslagen (948/2019) till den del detta föreskrivs i de nämnda lagarna.

Lagen tillämpas även på miljöskadeförsäkringar, om inte något annat föreskrivs i lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998).

Denna lag gäller inte återförsäkring.

1 § har ändrats genom L 950/2019, som träder i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

1 § (17.6.2016/467)

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på andra försäkringar än lagstadgade försäkringar.

Lagen tillämpas dock även på försäkringar enligt patientskadelagen (585/1986) och lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998), om inte något annat föreskrivs i de lagarna.

Dessutom ska 3 §, 4 b § 1 mom., 5 § 1, 3 och 4 mom., 5 a och 5 b §, 5 d § 1 mom., 7–9 § och 9 a § 1 mom., 11 § 2–5 mom., 12, 18, 19 och 22 §, 26 § 1 och 2 mom., 35 § 1, 2 och 4 mom., 38, 44 och 69 §, 70 § 2 mom. samt 71 och 72 § tillämpas på trafikförsäkring, om inte något annat föreskrivs i trafikförsäkringslagen (460/2016). (20.4.2018/238)

Denna lag gäller inte återförsäkring.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) personförsäkring försäkring som gäller fysiska personer,

2) skadeförsäkring försäkring mot förluster som beror på sakskada, skadeståndsskyldighet eller någon annan förmögenhetsskada,

2 a) placeringsförsäkring livförsäkringar med undantag för

a) livförsäkringsavtal, där ersättning enligt avtalet endast betalas ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.