Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om delegationen för metrologi 10.6.1994/450

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 15 § lagen den 10 december 1993 om måttenheter och mätnormalsystem (1156/93) och 19 § justeringslagen den 14 april 1965 (219/65), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 april 1992 (321/92):

1 § (12.9.2013/665)

Ställning

Delegationen för metrologi biträder ministerierna och de ämbetsverk och inrättningar som svarar för metrologiärenden vid behandlingen av de metrologiska ärenden som avses i lagen om måttenheter och mätnormalsystem (1156/1993), lagen om mätinstrument (707/2011) och speciallagstiftningen om mätningar.

2 §

Uppgifter

Delegationen har till uppgift

1) att fastställa allmänna riktlinjer för metrologi,

2) att främja säkerställandet av mätningar och samarbetet mellan olika myndigheter,

3) att följa och främja det internationella samarbetet i fråga om metrologi,

4) att följa den utveckling och forskning som gäller metrologi,

5) att väcka förslag och ta initiativ till utvecklande av forskning, utbildning och information som gäller metrologi,

6) att bereda förslag till stadganden och bestämmelser om metrologi,

7) att avge utlåtanden och vara sakkunnigorgan i frågor som gäller metrologi,

8) att ta andra initiativ som gäller metrologi,

9) att sköta andra beredningsuppgifter som ålagts delegationen. (12.9.2013/665)

3 §

Sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 16 andra medlemmar, av vilka alla har en personlig suppleant. Statsrådet utser ordföranden, vice ordföranden och de andra medlemmarna samt suppleanterna för tre år i sänder.

I delegationen ska finnas representanter för de myndigheter som har betydelse för tillsynen över metrologi oc...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.