Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet (upphävt) 30.12.1993/1694

Detta beslut har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2017. Se ElsäkerhetsL 121 §.

Handels- och industriministeriet har med stöd av 6 § ellagen av den 16 mars 1979 (391/79), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1990 (1067/90), samt 36 och 39 §§, sådana de lyder i lag av den 29 januari 1993 (142/93), beslutat:

Tillämpningsområde

1 §

Detta beslut tillämpas på elektrisk utrustning konstruerad för användning vid en märkspänning mellan 50 och 1 000 V för växelström och mellan 75 och 1 500 V för likström.

Detta beslut tillämpas dock inte på:

1) elektrisk utrustning för radiologi, humanmedicinska och veterinärmedicinska ändamål,

2) elektriska delar för varu- och personhissar,

3) mätare för elektrisk energi,

4) punkten har upphävts genom B 28.8.1996/650. (28.8.1996/650)

5) specialiserad elektrisk utrustning för användning på fartyg, i flygplan eller på tåg, som uppfyller säkerhetsbestämmelser utarbetade av ett sådant internationellt organ i vilket Finland är representerat,

6) elektrisk utrustning som är avsedd för export till länder som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (24.10.1995/1216)

7) punkten har upphävts genom B 24.10.1995/1216. (24.10.1995/1216)

Detta beslut tillämpas på anslutningsdon för hushållsbruk (stickproppar och vägguttag samt adapters) enligt vad som bestäms nedan. (28.8.1996/650)

Bestämmelserna i 3–7 § tillämpas på radio- och teleterminalutrustning till den del den omfattas av tillämpningsområdet för radiolagen (1015/2001). Med undantag av utrustning som avses i 24 § radiolagen tillämpas dock inte de nedre gränser för spänningsområden som...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.