Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (upphävd) 30.12.1993/1573

Denna lag har upphävts genom L 11.1.2019/16, som gäller fr.o.m. 1.4.2019.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (30.12.2013/1196)

Tillämpningsområde

Enligt denna lag avgörs det huruvida följande lagstiftning om social trygghet ska tillämpas på en person:

1) folkpensionslagen (568/2007), barnbidragslagen (796/1992), lagen om moderskapsunderstöd (477/1993), lagen om bostadsbidrag (408/1975) och lagen om handikappförmåner (570/2007), samt

2) lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), lagen om frontmannapension (119/1977), lagen om garantipension (703/2010) och lagen om underhållsstöd (580/2008).

Den lagstiftning som nämns i 1 mom. 2 punkten tillämpas dock endast på en person som anses vara stadigvarande bosatt i Finland i enlighet med 3, 3 a eller 4 §.

Denna lag tillämpas inte till den del som något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, nedan EU-förordning 883/2004, eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland.

L om bostadsbidrag 408/1975 har upphävts genom L om allmänt bostadsbidrag 938/2014.

2 § (9.7.2004/635)

Verkställighet

Verkställigheten av denna lag handhas av Folkpensionsanstalten, om vilken föreskrivs i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001).

2 a § (9.7.2004/635)

Definitioner

I denna lag avses med

1) arbetstagare en person i arbetsavtalsförhållande, tjänsteförhållande eller något annat anställningsförhållande och en person som avses i 7 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), vars arbetstid och inkomster uppfyller kraven enligt...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.