Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om unga arbetstagare 19.11.1993/998

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på arbete som en person under 18 år (ung arbetstagare), utför i ett arbets- eller tjänsteförhållande.

Bestämmelserna i 3 kap. gäller även annat arbete som unga arbetstagare utför och på vilket arbetarskyddslagen (738/2002) tillämpas. (23.8.2002/746)

Om inte något annat stadgas i denna lag skall på arbete som utförs av en ung arbetstagare tillämpas vad som i övrigt stadgas om detta arbete. Beträffande skeppsarbete gäller dock vad som särskilt stadgas om detta.

Se ArbetsavtalsL 55/2001, StatstjänstemannaL 750/1994, L om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden 304/2003 och L om sjöarbetsavtal 756/2011.

2 §

Anställande

Den som har fyllt 15 år och vars grundläggande utbildning har avslutats på det sätt som föreskrivs i 26 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning får anställas i arbete. (30.12.2020/1236)

Dessutom får den som har fyllt 14 år eller som under kalenderåret uppnår denna ålder anställas i sådant lätt arbete som inte inverkar skadligt på hans hälsa, utveckling eller skolgång

1) under skolornas ferier för högst hälften av tiden för den ferie som han har vid ifrågavarande tidpunkt, samt

2) under pågående skolarbete tillfälligt eller annars för en kortvarig arbetsprestation.

(16.10.1998/754)

Med tillstånd enligt 15 § kan det av särskilda skäl tillåtas att en person som inte har uppnått den ålder som avses i 2 mom. tillfälligt får arbeta som aktör eller assistent i konstnärliga eller kulturella föreställningar samt vid andra liknande evenemang.

Se SHMf om en förteckning över exempel på lätta arbeten som är lämpliga för unga arbetstagare 189/2012.

3 §

Arbetsavtal

Den som har ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.