Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Förordning om företagssanering 25.1.1993/55

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 69 § 3 mom. och 80 § lagen den 25 januari 1993 om företagssanering (47/93):

1 § (8.3.2007/249)

Gäldenärens ansökan

Till gäldenärens ansökan om inledande av saneringsförfarande skall fogas

1) handelsregisterutdrag eller, då det är fråga om en gäldenär som inte skall antecknas i handelsregistret, utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer,

2) kopia av bolagsordningen eller bolagsavtalet samt, om gäldenärens verksamhet förutsätter en av myndighet beviljad koncession, en utredning om att gäldenären har koncession,

3) en utredning av ägandeförhållandena, om gäldenären är en sammanslutning,

4) kopia av bokslutshandlingarna för de två senaste räkenskapsperioderna samt, om det har förflutit över fyra månader från utgången av den senaste räkenskapsperioden, ett mellanbokslut, som inte får vara äldre än tre månader,

5) en utredning av vilken framgår det faktiska verksamhetsområdet samt antalet driftställen, var dessa är belägna och antalet arbetstagare samt dessutom gäldenärens omsättning och värdet av tillgångarna samt det totala skuldbeloppet och skulderna specificerade på basis av säkerheterna,

6) en borgenärsförteckning som upptar åtminstone de borgenärer som har fordringar över 1 000 euro och av vilken framgår varje enskild borgenärs namn och adress, fordrans belopp och eventuella säkerheter som ställts för den samt namn och adress för borgensmännen och dem som ställt säkerhet,

7) en förteckning över betydande tillgångar,

8) en utredning enligt 1 a § som gjorts av en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller, om gäldenären enligt lag inte behöver ha en sådan revisor, av en handelskammare,

9) upplysni...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.