Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om arbetarskyddsförvaltningen 8.1.1993/16

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (10.1.1997/9)

Arbetarskyddsförvaltningens uppgift är att under ledning av social- och hälsovårdsministeriet till vars verksamhetsområde arbetarskyddet och tillsynen över det hör sköta den regionala handledningen av och tillsynen över arbetarskyddet.

2 §

Arbetarskyddsförvaltningen skall för att främja arbetarskyddet

1) utveckla säkerheten och sundheten i arbetet,

2) genom inspektioner och undersökningar övervaka att stadgandena och bestämmelserna om arbetarskyddet efterlevs, när denna uppgift bestäms för arbetarskyddsförvaltningen,

3) dra försorg om de åtgärder som behövs för planeringen och utvecklandet av arbetarskyddet,

4) sköta arbetarskyddets rådgivnings-, informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet,

5) ge anvisningar, råd och utlåtanden om tillämpningen av stadgandena och bestämmelserna om arbetarskyddet,

6) ge anvisningar, råd och utbildning i arbetarskyddsfrågor för dem som utför eget arbete, samt planera och utveckla det arbetarskydd som behövs för dem,

7) bedriva nära samarbete med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom arbetarskyddet, samt

8) dessutom utföra de uppgifter som särskilt stadgas för den.

2 mom. har upphävts genom L 10.1.1997/9. (10.1.1997/9)

3 mom. har upphävts genom L 20.11.2009/900. (20.11.2009/900)

3 § (20.11.2009/900)

Ministeriet kan, efter att ha hört de berörda regionförvaltningsverken, bestämma att en tjänsteman vid regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter med sitt samtycke tillfälligt ska sköta uppgifter som hör till ett annat regionförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter eller ministeriet.

4 §

Fö...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.