Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om avträdelseersättning för lantbruksföretagare 23.12.1992/1468

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av lagen den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92):

Almänna stadganden

1 §

I denna förordning avses med gårdsbruksenhet den gårdsbruksenhet som avträdelsen gäller.

2 §

I 5 § 1 mom. 2 punkten lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92), nedan avträdelseersättningslagen, åsyftad inkomst av annat än gårdsbruk är även sådan vinstandel som avträdaren har erhållit från ett öppet bolag eller kommanditbolag till den del vinstandelen inte ingår i avträdarens skattepliktiga inkomst vid statsbeskattningen. När nämnda lagrum tillämpas kan från sådan inkomst av annat än gårdsbruk som är skattepliktig vid statsbeskattningen, på yrkande av avträdaren dras av resekostnader som föranletts av inkomstens förvärvande och som är avdragbara vid statsbeskattningen.

Avträdelseersättningens belopp

3 §

När de husdjursenheter som avses i 15 § 2 mom. avträdelseersättningslagen och som skall avlägsnas ur produktionen fastställs, beaktas sådana i 2 mom. nämnda husdjur som har avlägsnats ur produktionen under de senaste två kalendermånaderna före avträdelsen och som avlägsnas ur produktionen i samband med avträdelsen.

Husdjur berättigar till husdjursenheter som följer:

husdjur husdjursenhet
ko1
annat nötkreatur0,2
sugga0,5
slaktsvin0,1
värphöna i produktiv ålder0,01

Kor berättigar emellertid inte till husdjursenheter, om gårdsbruksenhetens produktionskvot för mjölk eller en del därav har överförts till en annan producent. (25.2.1994/159)

När en villkorlig ansökan enligt 19 § avträdelseersättningslagen avgörs, anses sås...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.