Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (upphävt) 18.12.1992/1336

Denna lag har upphävts genom L 15.3.2013/192, som gäller fr.o.m. 19.3.2013.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (30.3.2010/211)

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på bidrag, ersättningar, premier och andra understöd av statens och Europeiska unionens medel som beviljas och betalas ut av de myndigheter som avses i 2 § samt på stödrättigheter och kvoter, om inte annat föreskrivs någon annanstans. Denna lag tillämpas dock på stöd som beviljas för byggande och andra investeringar endast om så bestäms någon annanstans i lag eller med stöd av lag.

2 § (30.3.2010/211)

Myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter sköter uppgifterna enligt denna lag samt de övervakningsuppgifter och andra uppgifter som hänför sig till dem.

Sådana uppgifter som avses i 1 mom. och som enligt 27 § 15 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till rikets lagstiftningsbehörighet sköts på Åland av Statens ämbetsverk på Åland och kommunstyrelserna eller av kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter.

2 a § (30.12.2003/1345)

Sökande av stöd

En ansökan om stöd skall upprättas skriftligen. Utan hinder av vad som föreskrivs någon annanstans i lag skall ansökan undertecknas.

3 §

Beslut

Då sådant stöd som avses i 1 § har beviljats enligt ansökan, betraktas det brev som sänds till sökanden om att stödet har beviljats som ett beslut av den myndighet som har beviljat stödet.

Om en myndighet som anges i 2 § har beviljat stöd med avvikelse...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.