Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om användning av fordon på väg 4.12.1992/1257

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81):

1 kap

Tillämpningsområde och definitioner

1 § (19.12.2002/1243)

Tillämpningsområde

1. Denna förordning tillämpas på fordonstrafik på väg med sådana fordon på vilka fordonslagen (1090/2002) tillämpas.

2. Denna förordning tillämpas på militärfordon, med undantag av pansarfordon, om inte något annat föreskrivs genom förordning av försvarsministeriet med stöd av fordonslagen.

3. I fråga om tillämpningen av denna förordning på specialtransporter föreskrivs särskilt.

Se FSMf om militärfordon 180/2006.

2 § (10.1.2019/31)

Definitioner

I fråga om definieringen av fordon, fordonskategorier och ett fordons dimension och massa tillämpas vad som föreskrivs i fordonslagen och med stöd av den. Bestämmelser om ett fordons dimension och massa finns dessutom i kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 avseende krav för typgodkännande av vikter och mått för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG.

I denna förordning avses med

1) kopplingsmassa släpfordonets vid koppling tillåtna faktiska massa, med undantag för den massa som belastar vändskivan eller dragkopplingen i dragfordonet till en påhängsvagn, en traktorsläpvagn och en medelaxelsläpvagn,

2) odelbar last en last som vid transport på väg inte kan delas upp i två eller flera laster utan oskälig kostnad eller risk för skada, och som på grund av sin massa eller sina dimensioner inte kan transporteras med något fordon eller någon ford...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.