Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om fordons konstruktion och utrustning (endast delvis i kraft) 4.12.1992/1256

Se lagförslag RP 54/2020.

Denna förordning har huvudsakligen upphävts genom L 12.12.2002/1090, som gäller fr.o.m. 1.1.2003. Se FordonsL 1090/2002 102 §.

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 92 och 108 §§ vägtrafiklagen den 3 april 1981 (267/81), sådana de lyder, 92 § delvis ändrad och 108 § helt ändrad genom lag av den 6 november 1992 (989/92), 34 § lagen den 30 december 1966 om motorfordonskatt (722/66), sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 26 juni 1981 (486/81) samt 25 § lagen den 14 november 1967 om bil- och motorcykelskatt (482/67), sådan den lyder i lag av den 31 maj 1990 (478/90):

1 kap

Tillämpningsområde

1 §

1. Denna förordning tillämpas på alla fordon samt på fordons och spårvagnars utrustning.

2. Denna förordning tillämpas dock inte på

a) sådana rullstolar för handikappade, som är handdrivna eller har en motor, vars effekt är högst 1 kW och vars största konstruktiva hastighet är högst 15 km/h, inte heller

b) sådana sparkstöttingar, lekfordon eller motsvarande anordning som inte har motor.

3. På militärfordon som definieras i 2 § militärfordonsförordningen (560/92), förutom pansarfordon, tillämpas denna förordning på det sätt som stadgas i militärfordonsförordningen eller med stöd därav.

4. På fordon som används för specialtransport tillämpas denna förordning på det sätt som bestäms i trafikministeriets beslut.

Se FordonsL (1090/2002) 102 §.

2 kap

Definitioner på fordon

2 § (24.4.1998/290)

Motorfordon

Motorfordon är ett motordrivet fordon som är avsett huvudsakligen för transport av personer eller gods eller för annan färd på väg och som inte skall anses vara en traktor, ett motorredsk...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.