Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (upphävt) 4.12.1992/1203

Denna lag har upphävts genom L 31.1.2014/75, som gäller fr.o.m. 1.9.2014.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (22.12.2009/1468)

Ärenden som ska behandlas

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd är verksam som självständig besvärsmyndighet, hos vilken ändring i följande myndigheters och samfunds beslut söks genom besvär:

1) närings-, trafik- och miljöcentralen i ärenden som gäller gårdsbruk, fiskerihushållning och utveckling av landsbygden samt i ärenden i fråga om vilka i övrigt i lag föreskrivs om ändringssökande på detta sätt,

2) Forststyrelsen i ärenden om vilka det inte har föreskrivits att rättelse ska sökas hos Forststyrelsen eller att ändring ska sökas hos förvaltningsdomstolen,

3) skogscentralerna i ärenden om vilka det inte föreskrivs att ändring ska sökas hos förvaltningsdomstolen,

4) Finlands viltcentral, (18.2.2011/161)

5 punkten har upphävts genom L 18.2.2011/161. (18.2.2011/161)

6) fiskeområde,

7 punkten har upphävts genom L 14.6.2013/444. (14.6.2013/444)

Dessutom kan åt besvärsnämnden så som föreskrivs genom lag uppdras att även behandla besvär som anförs över andra myndigheters och samfunds beslut. Besvärsnämnden behandlar även klagan som avses i 59 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996) och som gäller beslut av sådana myndigheter och samfund som avses i denna paragraf.

2 § (13.1.1995/36)

Sammansättning

Till besvärsnämnden hör en ordförande och en vice ordförande och dessutom en tredje medlem som kan alternera enligt den kategori av ärenden som behandlas.

Ordföranden och vice ordföranden skall ha avlagt juris kandidatexamen. Ordföranden skall dessutom vara förtrogen med domarvärv eller förvaltnings...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.