Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om skiljeförfarande 23.10.1992/967

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Tillämpningsområde

1 §

I 2-50 §§ i denna lag stadgas om skiljeförfarande som avses äga rum i Finland. I lagens 51-55 §§ stadgas om de verkningar som ett skiljeavtal som avser skiljeförfarande i en främmande stat har i Finland samt om giltigheten och verkställigheten i Finland av skiljedomar som meddelats i en främmande stat.

Skiljeavtal

2 §

En privaträttslig tvistefråga om vilken förlikning är tillåten får genom ett avtal mellan parterna lämnas till slutligt avgörande av skiljemän. Likaså får genom avtal bestämmas att dylika tvister, som i framtiden härflyter av ett i avtalet angivet rättsförhållande, slutligt skall avgöras av skiljemän, om inte något annat stadgas i lag.

Se t.ex. UpphovsrättsL 404/1961 54 §, L om bostadsköp 843/1994 7 kap. 3 § och SjöL 674/1994 13 kap. 60 och 61 § och KonsumentskyddsL 38/1978 12 kap. 1 d §.

3 §

Ett skiljeavtal skall avfattas skriftligen.

Ett skiljeavtal anses skriftligen avfattat om det har tagits in i en handling som har undertecknats av parterna eller om det ingår i en brevväxling mellan parterna. Ett avtal om skiljeförfarande anses skriftligen avfattat även då parterna genom att utväxla telegram eller teleprintermeddelanden eller andra motsvarande handlingar har bestämt att en tvist skall avgöras av skiljemän.

Ett skiljeavtal anses även vara skriftligt om ett avtal som ingåtts på ett i 2 mom. nämnt sätt hänvisar till någon annan handling som innehåller en bestämmelse om skiljeförfarande.

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.