Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om maximivärden för radonhalten i rumsluft (upphävt) 21.10.1992/944

Detta beslut upphörs att gälla fr.o.m. 15.12.2018. Se L 859/2018 200 §.

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 48 § strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/91) bestämt:

1 §

Detta beslut gäller maximivärden för radonhalten i rumsluften i bostäder. Avsikten med beslutet är att förhindra och begränsa sådana men för hälsan som förorsakas av radon i rumsluften.

Beträffande begränsningen av exponering för strålning i arbetsutrymmen, samlingslokaler och andra därmed jämförbara lokaler gäller vad som stadgas i strålskyddsförordningen (1512/91).

2 §

Radonhalten i rumsluft i en bostad borde inte överstiga 400 Bq/m3.

En bostad skall planeras och byggas så, att radonhalten inte överstiger värdet 200 Bq/m3.

Med radonhalt avses årsmedeltalet för radonhalten, vilket har uppmätts, eller ett på grundval av mätning fastställt medeltal av radonhalten under en ett år lång oavbruten period.

3 §

Radonhalten fastställs genom en av strålsäkerhetscentralen godkänd mätmetod. Den fastställda radonhalten skall grunda sig på mätningar under en sammanhängande period av minst två månader.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1992.

...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.