Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om bostadsaktiebolag (upphävt) 17.5.1991/809

Denna lag har upphävts genom L 22.12.2009/1600, som gäller fr.o.m. 1.7.2010.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Bostadsaktiebolag

Som bostadsaktiebolag anses ett aktiebolag

1) som har till syfte att äga och besitta en eller flera byggnader i vilka mer än hälften av lägenheternas sammanlagda golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter i aktieägarnas besittning och

2) i vilket varje aktie ensam för sig eller tillsammans med andra aktier medför rätt att besitta en i bolagsordningen angiven lägenhet eller någon annan del av en byggnad som bolaget äger eller av en fastighet som det besitter.

2 §

Tillämpning på andra aktiebolag

Denna lag skall, om inte något annat bestäms i bolagsordningen, tillämpas även på ett aktiebolag som har till ändamål att äga och besitta en eller flera byggnader och i vilket varje aktie ensam för sig eller tillsammans med andra aktier medför rätt att besitta en i bolagsordningen angiven lägenhet eller någon annan del av en byggnad som bolaget äger eller av en fastighet som det besitter, men i vilket enligt bolagsordningen mer än hälften av lägenheternas sammanlagda golvyta inte upptas av bostadslägenheter som aktieägarna besitter.

Lagen skall också tillämpas på ett aktiebolag som har registrerats före den 1 mars 1926 och i vilket lägenheterna enligt bolagsstämmans beslut har reserverats för aktieägarna så som anges i 1 §.

Om grundanmälan se HandelsregisterL 129/1979 9 §.

3 §

Tillämpning av lagen om aktiebolag

På ett bostadsaktiebolag tillämpas även följande bestämmelser i lagen om aktiebolag (734/1978): (13.4.2007/463)

1) stadgandena i 1 kap. 3 § om ko...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.