Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning innefattande trafikstadga för kanaler och rörliga broar (gäller till 31.5.2020) 8.3.1991/512

Denna förordning har upphävts genom L 19.6.2019/782, som gäller fr.o.m. 1.6.2020.

På föredragning av trafikministern stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Utöver vad som någon annanstans stadgas om sjötrafik tillämpas denna trafikstadga på statens slusskanaler och öppna kanaler samt på sjötrafik via rörliga broar.

För sjötrafik som passerar rörliga järnvägsbroar gäller därtill vad som bestäms i statsjärnvägarnas föreskrifter som gäller användningen av säkerhetsanläggningar på rörliga broar.

Bestämmelserna i denna trafikstadga gäller i tillämpliga delar även sjötrafik som passerar andra broar över allmänna farleder.

Denna trafikstadga gäller också sjötrafiken i den sovjetiska delen av Saima kanal på det område som arrenderats med stöd av artikel 8, avsnitt 2 i det den 27 september 1962 undertecknade fördraget mellan Republiken Finland och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om utarrendering till Republiken Finland av den Rådsförbundet tillhöriga delen av Saima kanal och ön Malyj Vysotskij (FördrS 40/63).

2 §

Fullgörandet av bestämmelserna i det fördrag som nämns i 1 § 4 mom. inom arrendeområdena som hör till Saima kanal och de på de finska myndigheterna ankommande uppgifterna sköts av förvaltningsnämnden för Saima kanal.

3 §

Fartyg och virkesflottar som uppfyller sjöfartsstyrelsens krav får trafikera på slusskanaler och öppna kanaler samt via rörliga broar.

Sjöfartsmyndigheterna kan förbjuda ett fartyg eller en flotte att trafikera på en kanal eller att passera en rörlig bro

1) om någon av fartygets eller virkesflottens dimensioner är större än vad som tillåts i kanalen eller vid den rörliga...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.