Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Namnförordning (upphävd) 8.2.1991/254

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2019. Se L 946/2017 47 §.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 17 § 1 mom., 26 § 3 mom. och 34 § 1 mom. namnlagen av den 9 augusti 1985 (694/85), av dessa 17 § 1 mom. sådan den lyder i lag av den 8 februari 1991 (253/91), som följer:

1 § (14.2.1997/135)

När de förlovade begär hindersprövning skall den som prövar hindren tillställa de förlovad en skriftlig redogörelse för vad som stadgas i 2 och 3 kap. namnlagen (694/1985) om barns och makars släktnamn samt om ändring av släktnamn.

NamnL 694/1985 har upphävts genom L om för- och efternamn 946/2017. Se ÄktenskapsL 23471929 I del 3 kap. Se även ÄktenskapsF 820/1987 5 c §.

2 §

Vigselförrättaren skall i det meddelande som nämns i 10 § 2 mom. äktenskapsförordningen (820/87) anteckna

1) det gemensamma släktnamn som makarna har beslutat anta och

2) det släktnamn en make har anmält att han personligen kommer att använda framför det gemensamma släktnamnet.

Se L om för- och efternamn 946/2017 2 kap. 10 och 11 §.

3 §

Innan domstolen fastställer en adoption skall den förhöra sig om vilkendera adoptivförälderns namn barnet skall få, om adoptivföräldrarna enligt 3 § 1 mom. namnlagen skall välja barnets namn.

När domstolen fastställer adoptionen av ett minderårigt barn skall den i sitt beslut ange det släktnamn adoptivbarnet får enligt 3 § 1 mom. namnlagen, eller att adoptivbarnet behåller sitt eget släktnamn.

NamnL 694/1985 har upphävts genom L 946/2017, se L om för- och efternamn 946/2017 2 kap. 8 §. Se även AdoptionsL 22/2012 20 §.

4 §

En sådan skriftlig anmälan om ändring av namn som nämns i 6 §, 8 a § 3 mom., 9 § 3 mom., 32 c § och 38 § namnlagen skall göras ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.