Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om samförvaltning i hyreshus (upphävd) 16.7.1990/649

Denna lag har upphävts genom L 20.12.2022/1169, som gäller fr.o.m. 1.1.2024.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Syftet med samförvaltningen

Syftet med den samförvaltning som de boende och ägarna i hyreshus utövar enligt denna lag är att ge de boende beslutanderätt och inflytande i ärenden som gäller deras boende samt att öka boendetrivseln och främja underhållet och skötseln av hyreshusen.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på hyreshus som omfattas av de begränsningar i fråga om användning och överlåtelse som avses i lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/1993) eller i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001). (29.6.2001/605)

Lagen iakttas dessutom i tillämpliga delar i fråga om det övriga bostadsbeståndet, om ägaren beslutar det.

3 § (29.6.2001/605)

Boendestämma

De boende och övriga lägenhetsinnehavare i det eller de hus som hör till en hyresbestämningsenhet som har bildats för hyresbestämning utövar sin beslutanderätt enligt denna lag vid boendestämmor.

4 §

Sammankallande av boendestämma

Boendestämman skall sammankallas minst en gång per kalenderår för behandling av de ärenden som avses i denna lag.

Boendestämman sammankallas av boendekommittén eller, om en sådan inte finns, av ägaren. Boendestämman skall också utan dröjsmål sammankallas för behandling av ett ärende som avses i denna lag, om minst en tiondedel av de röstberättigade kräver det för behandling av ett angivet ärende.

Kallelsen till boendestämman skall delas ut till alla lägenheter och sättas upp på husets anslagstavlor minst en vecka före stämman. I kallelsen skall nämnas d...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.