Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om olycksfallsersättning för statstjänstemän (upphävt) 18.5.1990/449

Denna lag har upphävts genom L 24.4.2015/459, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

En statstjänsteman och hans anhöriga har rätt att av statens medel få ersättning enligt denna lag för ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom som har drabbat tjänstemannen.

Denna lag tillämpas utom på de tjänstemän som avses i statstjänstemannalagen (755/86) på tjänstemännen vid republikens presidents kansli och de tjänstemän som avses i lagen om riksdagens tjänstemän (1255/87) samt på riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman.

Vad denna lag stadgar om statstjänstemän tillämpas också på medlemmarna av statsrådet.

2 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller om förutsättningarna för rätten till ersättning, om ersättningar och betalningen av sådana samt om behandlingen av ersättningsärenden vad som stadgas för ett olycksfall eller en yrkessjukdom som har drabbat den som är i arbete hos staten.

3 § (1.11.2002/875)

3 § har upphävts genom L 1.11.2002/875.

4 § (1.11.2002/875)

4 § har upphävts genom L 1.11.2002/875.

5 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Genom den upphävs lagen den 12 april 1935 angående innehavares av statstjänst och -befattning rätt till skadestånd vid olycksfall (154/35) jämte senare ändringar.

Regeringens proposition 7/90, Socialutsk. bet. 4/90, Stora utsk. bet. 15/90

Ikraftträdelsestadganden:

1.11.2002/875:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Denna lag tillämpas även på olycksfall som har inträffat och yrkessjukdomar som har framträtt innan lagen träder i kraft.

RP 134/2002 , ShUB 24...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.