Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Stiftelseförordning (upphävd) 1.12.1989/1045

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.12.2015. Se L om införande av stiftelselagen 488/2015 1 §.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 5 § 3 mom. och 30 § lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/30), av dessa lagrum 5 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 27 mars 1987 (349/87):

1 § (22.11.2001/1031)

Tillstånd till grundande av en stiftelse får meddelas endast om värdet av den egendom som stiftelsen skall få är minst 25 000 euro. Är det fråga om en stiftelse som skall grundas enligt ett förordnande i ett testamente, får tillstånd dock beviljas, om egendomens värde motsvarar det belopp som krävdes för grundande av en stiftelse när testamentet upprättades.

2 § (16.12.1994/1265)

När en ansökan om fastställelse av stadgeändring eller om samtycke till fusion eller upplösning av en stiftelse görs hos patent- och registerstyrelsen, skall i ansökan uppges de omständigheter som den grundar sig på. Till ansökan skall fogas en bestyrkt kopia av de protokoll som har upprättats vid det eller de möten då beslut i saken fattades samt, när ansökan gäller fastställelse av en stadgeändring, dessutom stiftelsens ändrade stadgar i sin helhet.

3 § (16.12.1994/1265)

I en ansökan om undantag från de krav som nämns i 9 § 2 mom. lagen om stiftelser skall uppges de omständigheter som ligger till grund för ansökan. Om ansökan gäller en bestämd person, skall dennes fullständiga namn samt adress, bostadsort och finländsk personbeteckning, eller om sådan saknas, födelsedatum anges.

4 §

I beslut om samtycke till att en stiftelse upplöses skall föreskrivas hur stiftelsens...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.