Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt 20.5.1988/451

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (27.5.2011/590)

Om ett i vattenlagen (587/2011) avsett vattenhushållningsprojekt orsakar avsevärd olägenhet för användningen av en fastighet eller en del av en fastighet till följd av att ägorna splittras eller blir mindre, förbindelserna avbryts eller försvåras eller annan motsvarande inverkan uppstår, eller orsakar att jordägor varaktigt omvandlas till vattenägor, kan ägoreglering verkställas i enlighet med denna lag.

Det som i denna lag föreskrivs om fastigheter och fastighetsägare gäller även outbrutna områden och samfällda områden samt deras ägare, om inte något annat föreskrivs nedan.

2 § (27.5.2011/590)

Vid ägoreglering i enlighet med denna lag kan

1) ett ägobyte mellan fastigheter verkställas,

2) ett område överföras från en fastighet till en annan,

2 a) ett område fogas till ett samfällt vattenområde i enlighet med vad som föreskrivs i 17 kap. 11 § 2 mom. i vattenlagen,

3) ett samfällt område eller en del därav inlösas och överföras till en fastighet,

4) skifte av tillandning verkställas, fristående tillandning ombildas till lägenhet samt tillandning inlösas,

5) ett servitut som avses i fastighetsbildningslagen (554/1995) stiftas, överflyttas och upphävas, och

6) reglering av enskilda vägar företas.

Vid ägoreglering får dessutom sådana i fastighetsbildningslagen nämnda åtgärder vidtas som klarheten i fastighetssystemet förutsätter.

3 § (27.5.2011/590)

Ägoreglering verkställs vid en ägoregleringsförrättning. På förfarandet vid denna tillämpas vad som i fastighetsbildningslagen föreskrivs om projektnyskifte, om inte något annat följer av denna lag. Förr...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.