Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om arvoden, ersättningar och avgifter för skeppsmätning 6.11.1987/829

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde och i fråga om den avgift som tillkommer staten, med stöd av 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73), stadgas:

1 § (19.12.2003/1161)

För skeppsmätning i enlighet med förordningen om skeppsmätning enligt 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (522/1982) betalas till skeppsmätaren i grundarvode 130 euro och däröver 0,38 euro multiplicerat med fartygets bruttodräktighet. Arvodet uppgår dock till högst 1 950 euro.

2 § (21.5.1999/601)

2 § har upphävts genom F 21.5.1999/601.

3 §

Skeppsmätaren har rätt att få ersättning för sina resekostnader i enlighet med stadgandena och bestämmelserna om resekostnadsersättning för statens tjänstemän. Har fartyget inte lagt till vid kajen, skall sökanden antingen transportera skeppsmätaren till fartyget eller ersätta dennes kostnader för transporten.

4 § (22.3.1991/571)

För mätbrev och för dräktighetsbevis för ett fartyg som hör hemma i ett land med vilket Finland inte har ingått överenskommelse om ömsesidigt erkännande av mätbrev, erläggs till staten en avgift på 21 penni multiplicerad med ett tal som anger fartygets bruttodräktighet. Avgiften uppgår dock minst till 53 mark.

5 §

Arvodet till skeppsmätaren och ersättningen för resekostnaderna samt de avgifter som nämns i 4 § betalas av fartygets redare.

6 §

Arvoden, ersättningar och avgifter enligt denna förordning kan indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag med iakttagande av vad som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

7 §

Denna förordning trä...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.