Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen 26.7.1985/651

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (18.6.1998/451)

För tryggande av finska företags tillgång på råvaror kan det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) (specialfinansieringsbolaget) bevilja statsgarantier på det sätt som bestäms i denna lag.

2 §

Statsgaranti kan beviljas till säkerhet för kredit som har beviljats en utländsk gäldenär i samband med ett långfristigt avtal om råvaruleverans.

Garantin kan till fullo ersätta förlust som åsamkas kreditgivaren.

2 a § (2.11.2001/938)

För att trygga statens intressen är det möjligt att genom försäkringar, säkerheter, avtal om ansvarsbyte och andra arrangemang skydda sig mot förlustrisk som kan uppstå vid garantiverksamhet enligt denna lag (skyddsarrangemang).

3 § (2.11.2001/938)

Det sammanlagda garantiansvaret för de statsgarantier som har beviljats med stöd av denna lag (råvarugaranti) och för skyddsarrangemang får uppgå till högst 800 miljoner euro.

Vid beräkningen av det garantiansvar som avses i 1 mom. beaktas, i fråga om de krediter som täcks av garantier som trätt i kraft, det kapital som täcks av garanti och, i fråga om bindande garantianbud, hälften av det kreditkapital som skall täckas av garanti. Det ansvar som orsakas av skyddsarrangemangen beaktas till nettobelopp på det sätt som föreskrivs genom förordning av handels- och industriministeriet.

För beräkningen av det garantiansvar som avses i 1 mom. räknas avtalsvalutan om till euro enligt den kurs som Europeiska centralbanken har meddelat för avtalsvalutan den dag råvarugarantin beviljades.

4 §

När garantier beviljas skall särskilt beaktas hur behövlig den kredit som garanteras är såsom...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.