Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om arbetslöshetskassor 24.8.1984/603

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Arbetslöshetskassas uppgift och verksamhetsområde

En arbetslöshetskassa är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning vars medlemmar antingen är löntagare (löntagarkassa) eller företagare (företagarkassa). En arbetslöshetskassa har till syfte att för sina medlemmar anordna förtjänstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) samt härtill anslutna ersättningar för uppehälle. (22.12.2009/1190)

Arbetslöshetskassas verksamhetsområde omfattar hela landet.

Arbetslöshetskassa får inte bedriva annan verksamhet än sådan som avses i denna lag. Den får ej heller stå i sådan förbindelse med förening, organisation eller annan sammanslutning vilken bedriver annan än i denna lag nämnd verksamhet, att kassans självständighet därigenom skulle begränsas.

2 §

Bildande av arbetslöshetskassa

En arbetslöshetskassa bildas genom ett skriftligt avtal som innehåller kassans stadgar och som undertecknas av minst tio personer vilka ämnar ansluta sig till kassan. Koncession för bildande av en ny kassa beviljas av social- och hälsovårdsministeriet. (3.11.2000/913)

I stadgarna skall åtminstone anges

1) kassans namn, som skall uppta ordet "arbetslöshetskassa", och den kommun som är kassans hemort;

2) de yrken eller branscher som omfattas av kassans verksamhet;

3) grunderna för bestämmande av medlemsavgifterna, tiden och sättet för uppbörd av avgifterna, hur avgifternas storlek ändras och när de skall betalas;

4) under vilka förutsättningar medlem kan befrias från medlemsavgifter;

5 punkten har upphävts genom L 27.11.2020/915. (27.11.2020/915)

6) hur ka...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.