Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Socialvårdsförordning (upphävd) 29.6.1983/607

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2023. Se L 1301/2014 61 § och L 588/2022.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 45 § 2 mom. och 60 § socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/82):

1 §

För att främja den sociala utvecklingen samt för att förebygga och avhjälpa sociala missförhållanden skall socialnämnden sätta sig in i levnadsvillkoren i kommunen och följa hur de utvecklas.

Nämnden skall verka för att sociala synpunkter beaktas inom kommunens olika funktioner, såsom hälsovården, skolväsendet, markdispositionen och byggandet, bostadsfrågorna, sysselsättningen, kultur- och fritidsfunktionerna samt ordnandet av trafik- och annan service.

Socialnämnden skall stöda kommunens invånare i att självmant arbeta för att avhjälpa och rätta till sociala missförhållanden samt för att upprätthålla och utveckla sådana förhållanden som stöder och främjar välfärden.

2 §

Då socialnämnden fullgör sina i 1 § nämnda uppgifter, skall den samarbeta med andra myndigheter och samfund samt med invånarna. Den skall också taga initiativ, avge utlåtanden och lämna annan sakkunnig hjälp.

Socialvårdens olika verksamhetsenheter och tjänsteinnehavare skall samarbeta sinsemellan i sitt arbete inom socialvården.

3 § (21.8.1992/803)

Det organ med många medlemmar som sköter de uppgifter som hör till verkställigheten av socialvården skall följa genomförandet av socialvården i kommunen samt ordna nödvändig utbildnings-, forsknings- och försöksverksamhet för att utveckla verksamhetsenheterna, verksamhetsformerna och förfaringssätten inom socialvården.

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.