Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (upphävt) 18.3.1983/284

Denna lag har upphävts genom L 26.8.2011/1001, som gäller fr.o.m. 1.1.2014.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Skador som orsakats av exceptionella översvämningar i vattendrag och kostnader för åtgärder som har vidtagits för förebyggande eller begränsning av skador till följd av dylika översvämningar kan av statens medel ersättas enligt denna lag. (28.12.1990/1310)

För utbetalning av ersättningarna skall i statsbudgeten årligen intas ett reservationsanslag om 5 miljoner mark. (28.12.1990/1310)

Förorsakas översvämning av åtgärd som vidtagits i strid med vattenlagen (264/61) eller annan lag, ersätts översvämningsskador dock inte enligt denna lag.

Om ersättande av översvämningsskador som förorsakats av åtgärder enligt vattenlagen är stadgat i vattenlagen.

2 §

Ersättning kan betalas för skada som har förorsakats

1) växande, skördemogna eller bärgade trädgårdsprodukter, om inte skadan kan ersättas enligt lagen om ersättande av skördeskador (530/75), eller bärgad skörd, (28.12.1990/1310)

2) växande trädbestånd,

3) enskilda vägar, broar, diken eller vallar,

4) byggnader eller konstruktioner,

5) lösöre som behövs i hushållen eller

6) produkter som tillverkats vid yrkesutövning eller däri erforderligt lösöre.

Skada som översvämning åsamkat skörd uppskattas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som är stadgat i lagen om ersättande av skördeskador (530/75).

Ersättning kan betalas även för skada som förorsakats odlare på grund av att översvämning omöjliggjort sådd samt för kostnader som föranletts av åtgärder som vidtagits i syfte att förebygga eller begränsa i 1 mom. avsedda skador.

Ersättning betalas in...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.