Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om skyddsupplag 17.12.1982/970

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Skyddsupplag kan i enlighet med stadgandena i denna lag inrättas och upprätthållas för lagring av råvaror, förnödenheter och produkter som är nödvändiga för tryggande av befolkningens utkomst och upprätthållande av produktionen vid eventuella störningar i utrikeshandeln.

Skyddsupplag kan inrättas och hållas också för att uppfylla Finlands internationella fördragsförpliktelser om krisberedskap inom energiförsörjningen. (13.12.1991/1685)

2 §

Med skyddsupplag avses varuupplag som upplagrande företag (uppläggare) på grundval av avtal upprätthåller utöver lager som krävs för affärsverksamheten.

3 §

Statsrådet fastställer positionsvis vilka råvaror, förnödenheter och produkter som skall skyddsupplagras.

Försörjningsberedskapscentralen skall ingå ett tidsbundet avtal om skyddsupplagring med uppläggaren. I avtalet skall uppläggaren förbinda sig att inrätta ett råvaru-, förnödenhets- eller produktupplag av överenskommen storlek och beskaffenhet samt att upprätthålla det en bestämd tid. (18.12.1992/1392)

Se fram till 18.7.2023 SRf om skyddsupplagringsprogram 460/2018 och fr.o.m 15.9.2023 SRf om skyddsupplagringsprogrammet 2023–2028 938/2023.

4 §

Skyddsupplagringsavtal skall ingås för minst tre och högst tio år. Gällande avtal kan likväl förlängas med minst två år i sänder.

5 §

Angående räntestödslån för inrättande och upprätthållande av skyddsupplag gäller vad som är stadgat i lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/77) eller bestämt med stöd av den.

Utgifter som föranleds av räntestödet för skyddsupplagring skall betalas med medel ur den utanför statsbudgeten stående försörjningsberedskapsfonden. (...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.