Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Räntelag 20.8.1982/633

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Tillämpningsområde

Om ränta på penninggäld stadgas i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på

1) gäldsförhållanden som bygger på offentligrättslig grund, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag; (28.3.2014/271)

2) trafikförsäkring, patientförsäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring, lagstadgad pensionsförsäkring eller grupplivförsäkring för arbetstagare eller motsvarande förmån som har beviljats av kommunala pensionsanstalten; (19.11.1993/974)

3) underhållsbidrag som med stöd av äktenskapslagen (234/1929) fastställts att betalas periodiskt, eller på kommunens regressfordran som grundar sig på underhållsstöd som med stöd av lagen om underhållstrygghet har betalts till barn (671/1998); inte heller på (21.8.1998/675)

4) förpliktelse att återbetala vederlag eller förmån, då ett avtal hävs eller en förmån visar sig sakna grund, till den del det är fråga om betalning av ränta för tiden före gäldens förfallodag.

(16.12.1983/943)

L om underhållstrygghet 671/1998 har upphävts genom L om underhållsstöd 580/2008. Se även ÄktenskapsL 234/1929 II avd. 4 kap.

2 § (26.4.2019/597)

Avvikelse från lagen

Skyldigheten att betala ränta bestäms enligt denna lag, om inte något annat följer av gäldenärens förbindelse eller av handelsbruk eller något annat föreskrivs.

Om gäldenärens förbindelse anknyter till ett avtal som ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument i fråga om en konsumentkredit eller någon annan konsumtionsnyt...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.