Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om överlastavgift 14.1.1982/51

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Tillämpningsområde

För transport av överlast med sådant motordrivet fordon eller sådant fordons släpvagn som är avsett för godsbefordran på väg som åsyftas i vägtrafiklagen (267/81) eller motsvarande landskapslag för Åland påförs enligt denna lag en överlastavgift som tillfaller staten. (22.7.1991/1068)

Denna lag tillämpas inte på transport med annan traktor än trafiktraktor och dess släpvagn, när det gäller transport som avses i 17 a § lagen om skatt på motorfordon (722/66). (15.3.1996/170)

Överlastavgift påförs endast för sådan överlast som trafikövervakare konstaterar omedelbart under pågående transport.

L om skatt på motorfordon 722/1966 hjar upphävts genom FordonsskatteL 1281/2003.

2 §

Betalningsskyldig

Överlastavgift påförs den som vid den tidpunkt då överlasten transporterades var ägare till det för transporten använda fordonet. Har fordonskombination överbelastats, påförs överlastavgiften ägaren till dragfordonet. Är fordonet varaktigt i annans besittning, påförs överlastavgiften dock innehavaren.

Den betalningsskyldige kan bestämmas på grundval av uppgift i trafik- och transportregistret, om inte uppgiften visas vara oriktig. (4.5.2018/358)

Överlastavgiften påförs transportuppdragsgivaren, för så vitt av honom för fraktsedeln eller annorledes lämnad oriktig uppgift om lastens vikt eller volym lett till att överlast uppkommit.

3 §

Befrielse från betalningsskyldighet

Överlastavgift påförs inte, om den betalningsskyldige förmår göra sannolikt att fordonet vid transport av överlast olovligen hade begagnats av föraren.

4 § (15.3.1996/170)

Grunden för avgiften

Överlastavgiften fas...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.