Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om köpeskillingsregister och köpeskillingsstatistik över fastigheter 18.7.1980/552

Rubriken har ändrats genom L 300/1996.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (22.4.1996/300)

Över fastighetsköp skall köpeskillingsregister föras, och informationstjänster skall tillhandahållas på basis av registret.

Ändamålet med köpeskillingsregistret och informationstjänsterna är att tjäna bestämmandet av fastigheters värde vid inlösningsförrättningar, planering av markanvändning, beskattning och kreditgivning och säkerställande av den nationella säkerheten samt vid andra värderings- och undersökningsuppdrag. (29.3.2019/474)

Köpeskillingsregistret förs och informationstjänsterna tillhandahålls av Lantmäteriverket. (13.12.2013/929)

2 § (20.5.2016/377)

Med fastighetsköp avses i denna lag åtkomst av fastighet eller del därav eller outbrutet område mot vederlag.

3 §

I köpeskillingsregistret intages sådana uppgifter om föremålet för överlåtelsen, köpeskillingen eller annat vederlag och härpå verkande faktorer samt om överlåtaren och förvärvaren, som erfordras för förverkligande av ändamålet med registret.

4 § (22.12.2009/1461)

Köpvittnet ska meddela den som för köpeskillingsregistret om fastighetsköp eller annan överlåtelse som köpvittnet har bestyrkt och närings-, trafik- och miljöcentralen ska meddela den som för köpeskillingsregistret om köp av fast egendom enligt lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966). I det fall som avses i 2 kap. 1 § 2 mom. i jordabalken (540/1995) ska förvärvaren meddela den som för köpeskillingsregistret om överlåtelse av fast egendom eller avtal om upplösning av samägandeförhållande, förvärvarens nationalitet samt andra uppgif...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.