Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om försäkringsbolag (upphävt) 28.12.1979/1062

Denna lag har upphävts genom L om införande av försäkringsbolagslagen 18.7.2008/522, som gäller fr.o.m. 1.10.2008.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadgandena

1 §

Denna lag tillämpas på finskt ömsesidigt försäkringsbolag och försäkringsaktiebolag, om vilka i denna lag användes benämningen försäkringsbolag.

På försäkringsbolag tillämpas lagen om aktiebolag (734/1978) enligt vad som stadgas i denna lag. På försäkringsbolag tillämpas lagen angående införande av lagen om aktiebolag (735/1978) i tillämpliga delar, om inte något annat stadgas i 19 kap. i denna lag. (19.6.1997/611)

1 a § (19.6.1997/611)

På försäkringsbolag tillämpas utöver stadgandena i detta kapitel 1 kap. 1 § 1 och 2 mom., 2 § 1 och 3 mom. samt 3 och 4 § lagen om aktiebolag.

Stadgandena i 1 kap. 2 § 1 och 3 mom. samt 3 och 4 § lagen om aktiebolag tillämpas även på ömsesidiga försäkringsbolag.

Ett ömsesidigt försäkringsbolag kan också vara ett publikt ömsesidigt försäkringsbolag, varvid på det tillämpas stadgandena om publika aktiebolag i lagen om aktiebolag enligt vad som stadgas i denna lag.

1 b § (17.11.2000/949)

I denna lag avses med ministeriet eller vederbörande ministerium social- och hälsovårdsministeriet.

2 §

Försäkringsrörelse får, om annorstädes i lag ej annat stadgas, bedrivas endast av sådant försäkringsbolag, som erhållit koncession härför.

3 § (9.8.1993/752)

Ett försäkringsbolag får inte bedriva annan rörelse än försäkringsrörelse och sådan verksamhet enligt 3 a § som anknyter till försäkringsrörelsen (anknytande verksamhet). (4.5.2001/362)

Ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsrörelse (livförsäkringsbolag) får inte bedriva annan försäkringsrörelse än...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.