Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om kontrollavgift i kollektivtrafik. 11.5.1979/469

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Tillämpningsområde

Rätt att uppbära kontrollavgift av den som i kollektivtrafik färdas utan giltig biljett kan beviljas kommuner samt den samkommun som avses i 3 § i lagen om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen (829/2009) och som i fråga om järnvägstrafik kan beviljas rätt att uppbära kontrollavgift i hela landet. (6.11.2009/831)

Kontrollavgift får uppbäras även av den som utan vederbörlig biljett befinner sig inom sådan del av stationsområde för kollektivtrafik som tydligt anges genom inhägnad eller på annat sätt och där biljett fordras för tillträde. På den som befinner sig inom dylikt plattformsområde skall tillämpas vad som i denna lag eller med stöd av den är stadgat eller bestämt om passagerare. (9.7.1982/540)

Denna lag tillämpas icke på passagerare som ej har fyllt 15 år.

2 § (6.11.2009/831)

Samarbete mellan dem som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift

De offentliga samfund som avses i 1 § 1 mom. kan avtala om att de kontrollavgifter som omfattas av deras behörighet får uppbäras i samarbete. Kommunerna kan också avtala om att ordna samarbetet så att en kommun eller den samkommun som avses i 3 § i lagen om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen ges i uppdrag att sköta uppbärandet av kontrollavgifter för en eller flera kommuners räkning på det sätt som föreskrivs i kommunallagen (365/1995). Avtalet om samarbete ska fogas till ansökan om rätt att uppbära kontrollavgift eller, om avtalet ingås efter att ansökan gjorts, delges kommunikationsministeriet.

KommunalL 365/1995 har upphävts genom L 410/2015, ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.