Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Handelsregisterförordning (upphävd) 23.2.1979/208

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.6.2023. Se L 564/2023 39 §.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 31 § handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79):

1 § (29.3.2001/289)

Anmälningar om vilka bestäms i handelsregisterlagen (129/1979) skall göras på en för ändamålet fastställd blankett på det sätt som särskilt föreskrivs i handelsregisterlagen och i företags- och organisationsdatalagen (244/2001). Till anmälan skall fogas erforderliga bilagor.

Se Företags- och organistionsdataF 244/2001 10–11 §.

2 § (13.2.2003/121)

Patent- och registerstyrelsen, nedan registermyndigheten, för diarium över inkomna anmälningar och meddelanden. I diariet, som är offentligt, skall antecknas firma, diarienummer, ankomstdag, uppskovsbeslut eller andra interimistiska åtgärder samt dagen för registreringen.

2 mom. har upphävts genom F 21.5.2015/615. (21.5.2015/615)

Se Handelsregister 129/1979 1 § 2 mom.

3 §

Har anmälan gjorts i stadgad ordning och föreligger ej heller annat hinder för registreringen, skall de i anmälningen nämnda uppgifterna antecknas i registret.

4 § (24.8.2006/748)

De omständigheter som berör näringsidkarna och som nämns i grund- och ändringsanmälan antecknas i registret i den kronologiska ordning enligt vilken beslut om att föra in dem i registret har fattats. I registret antecknas dessutom dagen för registreringen. Anteckningarna i registret skall kungöras så att man kan ta del av de offentliggjorda uppgifterna i kronologisk ordning via ett elektroniskt centralsystem.

5 §

Bifirma skall antecknas i registret invid vederbörande firma, varvid den del av verksamheten sk...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.