Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om hypoteksföreningar 8.12.1978/936

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Almänna stadganden

1 § (8.8.2014/621)

En hypoteksförening är ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (610/2014). Dess särskilda ändamål är att av medel som främst anskaffas genom långfristiga lån bevilja långfristiga lån huvudsakligen mot inteckningssäkerhet eller annan betryggande säkerhet.

2 §

I hypoteksförenings firma skall ingå ordet hypoteksförening.

Endast hypoteksförening är berättigad att i sin firma eller annars för betecknande av sin verksamhet använda benämningen hypoteksförening.

3 mom. har upphävts genom L 27.6.2003/595. (27.6.2003/595)

3 §

Medlemmar i hypoteksförening är dess stiftare under en tid av fem år efter föreningens bildande samt låntagarna.

Låntagare, som av hypoteksförening erhållit lån endast av statsmedel, är icke medlem i hypoteksföreningen.

Medlem i hypoteksförening ansvarar icke för hypoteksföreningens förbindelser och äger ej rätt till dess egendom eller andel i dess vinst.

4 § (20.12.1991/1552)

4 § har upphävts genom L 20.12.1991/1552.

2 kap.

Hypoteksförenings bildande

5 § (30.12.1993/1613)

En hypoteksförening kan bildas av minst 20 fysiska eller juridiska personer.

Minst hälften av dem som stiftar en hypoteksförening skall vara bosatta inom eller, om de är juridiska personer, ha hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar hypoteksföreningen tillstånd att avvika från detta krav. Tillstånd kan beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över hypoteksföreningen eller skötseln av den enligt försiktiga och sunda affärsprinciper. (27.6.2003/595)

Den som är omyndig eller försatt i konkurs kan inte vara stiftare.

Ett skriftligt a...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.