Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets beslut om rådgivande nämnden för statens bolag 30.11.1978/911

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

1 §

Rådgivande organ i frågor som gäller aktiebolag med statlig majoritet, vilka utövar produktiv verksamhet, är rådgivande nämnden för statens bolag, vilken verkar i anslutning till handels- och industriministeriet.

Med aktiebolag med statlig majoritet avses i detta beslut aktiebolag, av vars aktier staten äger mera än hälften.

2 §

Rådgivande nämnden åligger:

1) att årligen före utgången av juni månad behandla sammandragen av statsbolagens investerings- och finansieringsplaner på medellång sikt, vilka uppgöres vid handels- och industriministeriet, samt att före utgången av december månad behandla sammandragen av följande års resultat- och finansieringsplaner;

2) att verka som rådgivande organ i industripolitiska frågor, vilka angår statens produktiva företagarverksamhet;

3) att främja enhetligheten och samarbetet i statens produktiva företagarverksamhet samt enhetligheten i statsbolagens verksamhetsformer;

4) att främja informationstjänsten statens bolag emellan och sträva till att upprätthålla ett förtroendefullt förhållande mellan dem samt att vid eventuella meningsskiljaktigheter verka för deras biläggande i godo; samt

5) att medverka till åstadkommandet av en ändamålsenlig enhetlighet i den tillsyn över bolagens verksamhet som ankommer på staten i dess egenskap av aktieägare.

Statsrådet eller handels- och industriministeriet kan enligt prövning ombetro rådgivande nämnden även andra uppgifter, som nämnden lämpligen kan handha.

3 §

Rådgivande nämnden för statens bolag består av handels- och industriministern, handels- och indus...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.