Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag angående införande av lagen om aktiebolag (upphävd) 29.9.1978/735

Denna lag har upphävts genom AktiebolagsL 21.7.2006/624, som gäller fr.o.m. den 1.9.2006. Se L om införande av aktiebolagslagen 21.7.2006/625 1 §.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Den i dag givna lagen om aktiebolag (734/78), nedan kallad nya lagen, träder i kraft den 1 januari 1980. Genom nya lagen upphäves, med nedan angivna undantag, lagen den 2 maj 1895 om aktiebolag, nedan kallad gamla lagen, jämte däri senare gjorda ändringar. På aktiebolag, som före nya lagens ikraftträdande införts i handelsregistret, tillämpas efter denna tidpunkt nya lagen, om ej annat följer av stadgandena i denna lag.

2 §

Ingår i bolagsordningen för aktiebolag, som registrerats före nya lagens ikraftträdande, bestämmelser som strider mot nya lagen, skall i stället för dessa nya lagens stadganden iakttagas.

Är bolagsordningen i aktiebolag, som registrerats före nya lagens ikraftträdande, enligt nya lagen bristfällig eller innehåller den bestämmelser som strider mot nya lagen, skall bolagets styrelse utan dröjsmål för bolagsstämma göra förslag om ändring av bolagsordningen till överensstämmelse med nya lagen. Ändringarna skall utan dröjsmål och senast inom två år från nya lagens ikraftträdande anmälas för registrering.

Har aktiebolag, som underlåtit att iakttaga vad i 2 mom. är stadgat, gjort registeranmälan, kan registermyndigheten utsätta viss tid, inom vilken bolaget skall göra de ändringar i bolagsordningen, som nya lagen förutsätter, samt anmäla dem för registrering, vid äventyr att förstnämnda ärende förfaller.

3 §

Handels- och industriministeriets av gamla lagen förutsatta stadfästelse av aktiebolags bolagsordning eller ändring därav skall...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.