Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 11.8.1978/627

Rubriken har ändrats genom L 1149/2005.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

En begränsat skattskyldig skall betala inkomstskatt till staten samt kommunen enligt denna lag. (22.12.2005/1149)

Angående begränsad skattskyldighet föreskrivs i inkomstskattelagen (1535/1992). (22.12.2005/1149)

Ingår i avtal med främmande stat eller i annat internationellt avtal, till vilket Finland har anslutit sig, bestämmelser om beskattning av inkomst eller förmögenhet, iakttages denna lag endast såvida nämnda bestämmelser icke föranleder annat.

2 §

Stats- och kommunalskatt för en begränsat skattskyldig uppbärs såsom slutlig skatt genom innehållning vid inkomstens källa (källskatt) eller bestäms i den ordning som gäller enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), med iakttagande av vad som föreskrivs nedan i denna lag. (9.9.2016/778)

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, iakttas på motsvarande sätt vad som på annat ställe i skattelagstiftningen föreskrivs om skatteplikt för en begränsat skattskyldigs inkomster samt om avdrag från dem. Vid uppbörd av källskatt görs från inkomsten endast det avdrag som avses i 6 §. (22.12.2005/1149)

2 a § (9.9.2016/778)

Bestämmelser om det beskattningsförfarande och ändringssökande som ska tillämpas i fråga om den som är skyldig att ta ut skatt enligt denna lag finns i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

Bestämmelser om uppbörd av skatt enligt denna lag finns i lagen om skatteuppbörd (11/2018). (12.1.2018/32)

2 kap.

Källskatt...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.