Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (Regler för inre farvatten 1978) (gäller till 31.5.2020) 30.3.1978/252

Denna förordning har upphävts genom L 19.6.2019/782, som gäller fr.o.m. 1.6.2020.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Tillämpning

Alla fartyg skall inom finskt inre farvatten följa de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss, 1972 (sjövägsreglerna; FördrS 30/77), med nedan nämnda avvikelser och tillägg. (18.9.1981/628)

Med inre farvatten avses sjöar, åar, älvar och kanaler samt det havsområde vars yttre gräns utgörs av en linje där varje punkt är på 2 sjömils avstånd från närmaste punkt i den baslinje som utgör gränsen för det inre territorialvattnet. (18.9.1981/628)

2 §

Kompletterande stadganden

För trafik i hamnar, kanaler och särskilda farleder kan vederbörande myndighet tillsammans med sjöfartsstyrelsen utfärda från denna förordning avvikande kompletterande föreskrifter.

2 kap

Styrnings- och seglingsregler

3 §

Trånga farleder

Då två maskindrivna fartyg mötes i en trång farled så, att de icke kan passera varandra utan fara, skall det senast anlända fartyget vänta tills det andra fartyget har passerat. Fartygen skall härvid avgiva i 14 § stadgade ljudsignaler. Då två maskindrivna fartyg mötes i farled med strid, på manövreringen inverkande ström, är det fartyg som går motströms skyldigt att vänta på eller hålla undan för det fartyg som går medströms.

4 §

Passering av plats där dykningsarbete utföres

Vid passerande av fartyg eller flytande föremål, från vilket dykningsarbete utföres, skall behörig försiktighet iakttagas, och maskindrivet fartyg skall såvitt möjligt undvika att f...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.