Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk 16.12.1977/938

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 15 § lagen den 21 juli 1977 om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk (588/77) och 3 § lagen den 28 oktober 1977 angående godkännande av vissa bestämmelser i den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område och om konventionens tillämpning (881/77):

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller verkställighet som grundar sig på den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige den 11 oktober 1977 ingångna konventionen om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

Se Konvention mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område FördrS 55–56/1977.

Verkställighet i Finland

2 § (15.11.1996/853)

Med stöd av lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk (588/77), nedan domslagen, skall en ansökan om verkställighet göras hos den tingsrätt inom vars domkrets domen kan verkställas. Om den som ansöker om verkställighet inte har kunnat utreda vilken tingsrätt som är behörig, får ansökan tillställas Helsingfors tingsrätt.

3 § (15.11.1996/853)

Har en ansökan inkommit till en tingsrätt som inte är behörig eller med stöd av 2 § till Helsingfors tingsrätt, skall ansökan, om en annan tingsrätt konstateras vara behörig, sändas till denna.

4 §

Såsom i 10 § 2 mom. domslagen avsedd utredning om att dom äger laga kraft eller är verkställbar, i 3 mom. av sagda paragraf avsett bevis om förliknings verkstä...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.