Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget 29.6.1976/562

Rubriken har ändrats genom L 1483/2016.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

En person som vid ingående av ett avtal om fast anställning vid Nordiska Investeringsbanken inte var bosatt i Finland på det sätt som avses i inkomstskattelagen (1535/1992), är skyldig att i stället för skatter och premier, vilka utgår enligt bestämmelserna någon annanstans i lag, erlägga skatt på löneinkomst som han eller hon uppburit för sagda anställning endast i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag. (9.9.2016/780)

Vad som i denna lag föreskrivs om Nordiska Investeringsbanken och fast anställda vid den ska på motsvarande sätt tillämpas på Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget och fast anställda vid dessa. (29.12.2016/1483)

1 a § (9.9.2016/780)

Bestämmelser om det beskattningsförfarande och ändringssökande som ska tillämpas i fråga om den som är skyldig att ta ut skatt enligt denna lag finns i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

Bestämmelser om uttag av skatt enligt denna lag finns i lagen om skatteuppbörd (11/2018). (12.1.2018/39)

2 mom. har ändrats genom L 39/2018, som trädde i kraft 1.11.2019. Den tidigare formen lyder:

Bestämmelser om uttag av skatt enligt denna lag finns i lagen om skatteuppbörd (769/2016).

2 § (9.9.2016/780)

Såsom i 1 § avsedd löneinkomst anses sådan lön på vilken arbetsgivaren är skyldig att verkställa förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). Till lönen hörande naturaförmåner beräknas i enlighet med bestämmelserna i lagen om förskottsuppbörd.

3 §

S...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.