Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om bokföringsnämnden 19.10.1973/784

Denna förordning förblir alltjämt i kraft. Se L 1336/1997 9 kap. 1 §.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 40 § bokföringslagen av den 10 augusti 1973 (655/73):

1 §

Bokföringsnämnden åligger utöver vad i 34 § 1 mom. och 35 § bokföringslagen såsom dess uppgifter är stadgat:

1) att genom handels- och industriministeriets förmedling meddela allmänna råd och anvisningar om tillämpningen av bokföringslagen och om bokföring då nämnden för främjande av enhetlig god bokföringssed anser skäl därtill föreligga,

2) att till handels- och industriministeriet göra nödigbefunna framställningar och att på begäran till ministeriet avgiva utlåtanden i frågor som avses i 1 punkten.

1 a § (19.5.1995/810)

Bokföringsnämnden har en kommunsektion, som utför de uppgifter som enligt kommunlagen (365/95) ankommer på sektionen eller som bokföringsnämnden anvisar den.

Kommunsektionen består av en ordförande, en vice ordförande och fyra andra medlemmar, som handels- och industriministeriet utnämner för bokföringsnämndens mandattid. Medlemmarna utnämns så att inrikesministeriet, finansministeriet och handels- och industriministeriet får en representant vardera och kommunalförvaltningen tre. Ordförande är inrikesministeriets representant och vice ordförande handels- och industriministeriets representant. För ordföranden, vice ordföranden och var och en av medlemmarna utses en suppleant på samma sätt. Av de ordinarie medlemmarna skall minst två vara antingen ledamot eller suppleant i bokföringsnämnden.

Kommunsektionen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga me...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.